Ik heb een vraag over?

Wissen

Werken bij

Heb je de innerlijke drive om met mensen op te lopen en hen goed op weg te helpen, vanuit een christelijke visie en met hart voor mensen? Dan ben je misschien op je plek bij Elan, praktijk voor welzijn, maatschappelijk werk en therapie in Barneveld. We werken met betaalde medewerkers én vrijwilligers. Samen geven we mensen nieuwe hoop en praktische handvatten om zelf weer verder te kunnen.

Werken als professional

Wil je graag als professional aan de slag? En voel je aangesproken door onze visie en werkwijze? Op dit moment staat er geen vacature open, maar als jij denkt dat je binnen ons team past, kun je altijd een open sollicitatie met motivatie insturen via ons sollicitatieformulier.

Werken als vrijwilliger bij Elan

We kunnen niet zonder de hulp van vrijwilligers. Samen geven we zoveel mogelijk mensen de begeleiding die nodig is. Als vrijwilliger werk je naast of zelfstandig in het team van Elan. Je wordt ingezet in gezinssituaties die opvoedondersteuning nodig hebben. Of je ondersteunt mensen die er alleen voor staan en nauwelijks een netwerk hebben. Zodat zij de steun hebben de draad weer op te pakken en zelfstandig verder kunnen. Je doet nieuwe kennis op en ontwikkelt je vaardigheden. Je wordt gewaardeerd, gezien en gerespecteerd als collega. Immers: ‘Niemand hoeft alleen te staan’. Interesse? Neem gerust contact op of vul direct ons sollicitatieformulier in.

Stage en afstuderen

Heb je interesse in een stage- of afstudeerplek bij Elan? Wij staan daar zeker voor open. Stuur ons dus gerust je sollicitatie en voorstel.

Download direct het sollicitatieformulier.

Openstaande vacatures:

Momenteel zijn er drie vacatures. Sluitingstermijn is 15 februari 2020

Relatie & Gezinstherapeut:

Binnen Elan werkt de Relatie & Gezinstherapeut nauw samen met de overige disciplines binnen de organisatie én met belangrijke partners zoals instanties voor Jeugdzorg, huisartsen en GGZ-instellingen.

Het betreft een veelzijdig werkveld. Daarom is het van belang dat je snel kunt schakelen; multidisciplinair kunt en wilt werken om zo de belangen van je cliëntsystemen optimaal te kunnen behartigen. Daarbij verwachten wij dat dat jij je proactief inzet voor de belangen van de organisatie.

Je bent dan ook een energiek persoon, in staat om samen te werken in ingewikkelde cases, je bent bereid om voor je cliënten de handen uit de mouwen te steken in het belang van de cliënt.

Je bent bekend met de diverse kerkelijke richtingen die kenmerkend zijn voor onze werkomgeving. Je kunt omgaan met andersdenkenden.

Je bent accuraat als het gaat om verslaglegging en verantwoording qua inhoud maar ook qua tijd.

Werkzaamheden worden overwegend verricht in ons pand, het Westerveldhuis in Barneveld. Het komt ook voor dat je op locatie werkt, bij de cliënt thuis. Daarom is het van belang dat je in het bezit bent van een geldig rijbewijs en kunt beschikken over eigen vervoer.

Opleiding en scholing stimuleren wij omdat Elan van mening is dat we met elkaar verantwoordelijk zijn voor het op niveau houden van onze deskundigheid. Daarom ook ben je NVRG- of gelijkwaardig geregistreerd.

Kortom: Je bent een teamwerker binnen je eigen vakgebied zowel met de interne opgaventeams van Elan als met onze samenwerkingspartners. Je bent bereid om als ambassadeur van Elan je in te zetten voor de belangen van de organisatie en haar cliënten. Betreft 24 uur per week.

Thuis- en Gezinscoach:

De thuis- en gezinscoaches werken binnen het domein Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. Thuiscoaching richt zich op volwassen zelfstandig wonenden zonder kinderen. Gezinscoaches zijn actief in situaties van volwassen zelfstandig wonenden mét kinderen.

De Thuis -en gezinscoaches werken nauw samen met de overige disciplines binnen de organisatie zoals de maatschappelijk werkers, welzijnsassistenten en de therapeuten van Elan. Ook wordt samengewerkt met andere partners die actief zijn in het sociaal domein van Gemeente Barneveld. Daarom is het van belang dat je bereid bent tot overleg en samenwerking zowel binnen Elan als met onze netwerkpartners.

Je bent creatief, houdt van aanpakken en weet praktische zaken goed te organiseren. Je kunt omgaan met een diversiteit aan persoonlijkheden. Je hebt ervaring in het coachen van gezinnen met kinderen.

Je bent bekend met de diverse kerkelijke richtingen die kenmerkend zijn voor onze werkomgeving. Je kunt omgaan met andersdenkenden.

Werkzaamheden worden overwegend uitgevoerd bij de client thuis. Daarom is mobiliteit belangrijk. Je hebt dan ook een geldig rijbewijs en beschikt over eigen vervoer.

Je bent bereid om als ambassadeur van Elan je in te zetten voor de belangen van de organisatie en haar cliënten.

Opleiding en scholing stimuleren wij omdat Elan van mening is dat we met elkaar verantwoordelijk zijn voor het op niveau houden van onze deskundigheid.

Je bent HBO Sociaal Werk of gelijkwaardig opgeleid, je bent SKJ-geregistreerd en hebt ervaring in het werken met complexe vraagstukken bij zowel gezinnen als alleenwonenden. Je hebt een rijbewijs en beschikt over een auto. Betreft bij aanvang 16 uur per week.

Vaktherapie Beeldend:

Binnen het team Elan Therapie zijn diverse (vak)therapeuten actief. Ook voor dit vakgebied geldt dat er waar nodig wordt samengewerkt met de andere disciplines binnen Elan en binnen het werkgebied.

Je bent bekend met de diverse kerkelijke richtingen die kenmerkend zijn voor onze werkomgeving. Je kunt omgaan met andersdenkenden.

Het accent bij vaktherapie ligt vooral op kinderen en jongeren. Beeldende therapie wordt aangeboden vanuit het speciaal hiervoor ingerichte atelier bij het Westerveldhuis. 

Het betreft een ingroeifunctie waarbij samen met de collega’s valktherapeuten wordt gewerkt aan het optimaal aanbieden van beeldende therapie aan onze cliënten. Je bent FVB-geregistreerd. Je eigen inbreng wordt zeer gewaardeerd om zo samen te bouwen aan een mooi en kwalitatief hoogstaand aanbod. Je bent bereid om als ambassadeur van Elan je in te zetten voor de belangen van de organisatie en haar cliënten.