Wat doet Elan en wat kost het

De dienstverlening van Elan is niet gratis. Sommige onderdelen betaalt u zelf, andere onderdelen worden door derden vergoed. De kosten kunnen soms door een sociale dienst of door een diaconie worden vergoed. Of (een deel van) de kosten door uw zorgverzekering vergoed worden, is afhankelijk van uw zorgverzekeraar en uw polis. Wij adviseren  u daarvoor contact op te nemen met uw verzekeraar. Daarbij kan het van belang zijn de AGB code te noemen en/of de diverse registraties. In alle gevallen geldt dat u zelf verantwoordelijk bent voor de betaling van een factuur.

 

ALGEMEEN TOEGANKELIJKE BASISVOORZIENING

Maatschappelijk werk (individueel en/of in groepsverband)
 • Vergoeding door Gemeente Barneveld. U ontvangt geen rekening.
Bemoeizorg
 • Vergoeding door Gemeente Barneveld. U ontvangt geen rekening.

COUNSELING & COACHING

Wooncoaching
 • Vergoeding door Gemeente Barneveld. U ontvangt een beschikking en kunt deze gebruiken voor de dienstverlening van Elan. Het CAK berekent hoeveel uw inkomensafhankelijke bijdrage.
Groepscoaching
 • Afhankelijk van de cursus wordt een tarief in rekening gebracht. Dit is dan inclusief lesmateriaal et cetera.
 • Kan in geval van locatie buiten Barneveld, extra reiskosten vergen.
 • Tarief: maatwerk.
Individuele-; relatie en of gezinscoaching
 • Zie onderstaande tabel. Tarief op basis van uurbedragen.
 • In plan van aanpak wordt afspraak gemaakt over aantal, frequentie van de gesprekken en op basis daarvan wordt een tarief overeen gekomen.

THERAPIE

Speltherapie
Beeldende therapie
Individuele -, relatie- of gezinstherapie
 • Zie tabel. Tarief op basis van uurbedragen.
 • In plan van aanpak wordt afspraak gemaakt over aantal, frequentie van de gesprekken en op basis daarvan wordt een tarief overeen gekomen.

 

TARIEVENTABEL ELAN COUNSELING & COACHING EN ELAN THERAPIE

2015

Alleenstaand/ alleenverdiener/eenouder

Categorie

Meerpersoonshuishouden/ tweeverdiener
Netto inkomen:

Netto gezinsinkomen:
Tot € 1.300,=

A

Tot €1.500,-

Tot € 1.500,=

B

Tot € 1.800,-

Tot € 1.800,=

C

Tot € 2.000,-

Boven € 1.800,=

D

Boven € 2.000,-

Kortingspercentages:

Om in aanmerking te komen voor een aangepast tarief dient u dit formulier ingevuld in bij Elan.

Categorie A

35%

Categorie B

25%

Categorie C

15%

Vergoeding door zorgverzekeraar of bijdrage vanuit diaconie, werkgever of andere bron:

categorie D

Volledig tarief

Elan Counseling & Coaching
 • Basistarief: € 65,= per uur
 • Extra per 15 minuten € 16,25
 • Dit betreft mailcontact / telefonisch contact / rapportagetijd / extra gesprekstijd met en/of over de cliënt
Elan Therapie
 • Basistarief: € 89,= per uur
 • Afhankelijk van verzekeraar / aanvullende verzekering is het mogelijk een deel van de gesprekken vergoed te krijgen.
 • Extra per 15 minuten € 22,25
 • Dit betreft mailcontact / telefonisch contact / rapportagetijd / extra gesprekstijd met en/of over de cliënt