Therapie

ELAN THERAPIE


Elan heeft een laagdrempelig aanbod van mogelijkheden om hulp te bieden in uiteenlopende situaties. Maar soms is meer gespecialiseerde hulp nodig. Daarvoor heeft Elan speciaal opgeleide hulpverleners, psychologen en therapeuten in dienst die deze hulp kunnen bieden. Zij bieden hulp bij meer complexe individuele, relatie-, gezins- of familieproblemen.

VOOR IEDEREEN

Onze gespecialiseerde tak is er voor iedereen in Nederland die hulp zoekt bij individuele of relatieproblemen. Je hoeft geen verwijzing te hebben. Elan biedt psychologische en therapeutische hulp in situaties waar andere hulpverlening niet toereikend is. We begeleiden bijvoorbeeld situaties waar sprake is van stressproblemen, identiteitsproblemen, depressiviteit, gezins- en relatieproblemen of opvoedingsproblemen. Bij de behandeling van deze problemen richten we ons op de patronen en oorzaken die aan deze ongewenste situaties ten grondslag liggen. We bieden diverse hulpverleningsvormen en therapieën aan: psychologische hulp, individuele therapie, relatie- en gezinstherapie, opvoedingondersteuning en video-hometraining.

AANMELDEN

Je kunt je zonder verwijzing aanmelden via de button ‘Ja, ik wil hulp’. Als je je hebt aangemeld zal een van onze hulpverleners contact met je opnemen en een afspraak maken voor een eerste gesprek (intake). In dit eerste gesprek wordt het probleem in kaart gebracht en wordt gekeken welke hulp voor jou het beste is. Dat advies kan inhouden:
• Een behandeling door een van onze gespecialiseerde werkers, (contextueel) therapeuten of psychologen.
• Verwijzing naar een instelling die hulp biedt die beter past bij je vraag. We zullen je dan zo goed mogelijk begeleiden bij het leggen van contact met deze instelling.

KOSTEN VAN THERAPIE

Onze psychologische hulpverlening kunnen we niet kosteloos aanbieden, omdat deze buiten de gemeentelijke subsidies valt. Afhankelijk van uw aanvullende verzekering bij uw zorgverzekering, is het in sommige gevallen mogelijk om (een deel van) de kosten vergoed te krijgen. Wij raden u aan dit te onderzoeken. Het standaard tarief (2015) is € 89,- per sessie van 60 minuten. Daarnaast hanteren wij scherpe tarieven voor een traject speltherapie en voor de diverse tests die door onze psycholoog kunnen worden afgenomen. Zie ook onze tarieventabel.

SOORTEN THERAPIE

Hieronder vind je verschillende therapievormen die worden aangeboden binnen onze gespecialiseerde hulpverlening. Aanmelden of meer informatie opvragen kan via de buttons links van dit scherm. Je kunt ons ook bellen tijdens het spreekuur of mailen.

  • INDIVIDUELE THERAPIE, RELATIETHERAPIE EN GEZINSTHERAPIE

Wanneer je te maken hebt met complexe individuele problemen, relatieproblemen of familieproblemen, bespreken we samen met jou hoe we je het beste kunnen helpen. De vervolggesprekken zijn met jou alleen, met jou en je partner, met je gezin als geheel, of een combinatie van verschillende samenstellingen.

  • CONTEXTUELE THERAPIE

Veel van de problemen die wij mensen tegenkomen, hebben te maken met de manier waarop we zijn opgegroeid. Daarin speelt het gezin en de relatie met ouders een belangrijke rol. De normen en waarden, de gewoonten en patronen van het eigen gezin werken dikwijls, bewust of onbewust, door in het gedrag naar je partner of je kinderen. Maar ook in relaties met vrienden, de werkgever, en andere relaties speelt de geschiedenis een rol. Contextuele hulpverlening is een werkwijze die rekening houdt met deze belangrijke relaties.

  • SPELTHERAPIE

Bij Elan beschikken we over een professioneel ingerichte spelkamer. In deze ruimte geven we speltherapie. Hoewel deze therapie vaak aan kinderen wordt gegeven, zijn er ook mogelijkheden voor volwassenen om deze therapie te volgen. Er wordt dan gebruik gemaakt van beeldcommunicatie. Meer informatie over deze vorm van therapie vind je hier.

  • BEELDENDE THERAPIE

Vind je het lastig om over je gevoelens of gedachten te praten en merk je dat vastloopt hierin? Dan kan beeldende therapie een oplossing zijn. In de therapie wordt er gewerkt met beeldende opdrachten en middelen, zoals teken- en schildertechnieken en ruimtelijke materialen zoals klei. Het doen en ervaren staan centraal en daardoor wordt je gevoel zichtbaar en tastbaar in het beeldend werken en hierdoor ook makkelijker bespreekbaar. Meer informatie over deze vorm van therapie vind je hier.