Counseling En Coaching

Het kan zijn dat je bij het vinden van een antwoord op je vragen meer nodig hebt dan vanuit het maatschappelijk werk wordt geboden. De medewerker van Elan wijst je op verschillende mogelijkheden. Eén daarvan is een traject via counseling en coaching.

Counseling & Coaching is een vorm van psychosociale zorg en persoonlijke begeleiding op basis van een gelijkwaardige één-op-één-relatie. Jij leert en de coach ondersteunt en begeleidt dit leerproces. Binnen het coaching traject worden de doelen vooraf bepaald. Het doel van coaching is het vergroten van je persoonlijke effectiviteit.

Counseling & Coaching is een verzamelbegrip voor het aanbod van Elan Barneveld, speciaal bedoeld voor personen en groepen die hun problemen en uitdagingen niet alleen of met behulp van ondersteuning vanuit het netwerk kunnen aanpakken. Coaching is dan een logisch vervolg op de vraag die is neergelegd en het advies wat daarop is gegeven. Counseling & Coaching kan geplaatst worden tussen aan de ene kant het maatschappelijk werk, wat kort oplossingsgericht is, en aan de andere kant therapie wat intensiever is. Counseling & Coaching wordt aangeboden door gespecialiseerde professionals die ook werkzaam zijn voor Elan Therapie. Zij gebruiken bij de begeleiding de kennis en ervaring die zij hebben als therapeut in een specifiek vakgebied.

Counseling & Coaching is geen algemeen toegankelijke voorziening. Je ontvangt een plan van aanpak waarin is vastgelegd wat de beoogde resultaten zijn en binnen welk tijdsbestek dit wordt nagestreefd. Een en ander wordt vastgelegd in een begeleidingsovereenkomst, Op basis van dit traject ontvang je een factuur. Hier vind je een indicatie van de kosten.

Uitgebreide informatie over de verschillende vormen van counseling en coaching vind je hier.