Ik heb een vraag over?

Wissen

Voor verwijzers

Hebt u een cliënt waarvoor je passende hulp en ondersteuning zoekt? Elan biedt hulp bij psychosociale problemen, relationele problemen en materiële problemen. En een combinatie daarvan.

Contra-indicatie
Elan biedt geen hulp bij ernstige verslavingsproblematiek en bij ernstige psychiatrische problematiek. Wel begeleiden we cliënten die zijn uitbehandeld in de GGZ bij hun psychosociaal functioneren.

Twijfelt u of u een cliënt moet verwijzen naar de eerste of de tweede lijn? Neem dan gerust contact op met een van onze medewerkers.

Ons aanbod

Basisaanbod volwassenen - kortdurend

Algemeen maatschappelijk werk

Vraagverheldering en kortdurende laagdrempelige hulpverlening (maximaal vijf gesprekken), waar nodig passende doorverwijzing.

Thuiscoaching

Laagdrempelige coaching bij algemene en huishoudelijke dagelijkse verrichtingen (maximaal een jaar).

Gezinscoaching

Praktische gezinsondersteuning bij opvoeden en algemene en huishoudelijke dagelijkse verrichtingen (maximaal een jaar).

Videohometraining

Kan onderdeel zijn van gezinscoaching, richt zich op interactie tussen ouder(s) en kind(eren).

Groepstrainingen / gespreksgroepen

Groepstrainingen voor verschillende doelgroepen, bijvoorbeeld gericht op versterken van identiteit en zelfbeeld of organiseren van het huishouden.

Bemoeizorg

Biedt ongevraagde hulp aan mensen die in zorgwekkende leefomstandigheden terecht zijn gekomen en niet zelf hulp zoeken.

Basisaanbod volwassenen - langdurend

Wooncoaching

Coaching bij algemene en huishoudelijke dagelijkse verrichtingen en financiën (langer dan een jaar).

Basisaanbod kinderen - kortdurend

Groepstrainingen / gespreksgroepen

Groepstrainingen gericht op echtscheidingen van ouders of het versterken van sociale vaardigheden.

Specialistisch aanbod volwassenen

Contextuele gesprekstherapie

Therapeutische hulpverlening voor persoonlijke problemen, waarbij rekening gehouden wordt met omgeving.

Relatie- en gezinstherapie

Therapeutische hulpverlening voor problemen binnen relatie en gezin.

Beeldende therapie

Therapeutische hulpverlening met nadruk op emotieregulatie- en verwerking.

Specialistisch aanbod kind + opvoeding

Speltherapie

Specialistische hulp bij emotieverwerkings- of -regulatieproblematiek van kinderen.

Sherborne Samenspel

Specialistische hulp bij hechtingsproblematiek van kinderen, waarbij ouders betrokken worden.

Intensieve gezinscoaching

Specialistische hulp bij kind en opvoeding (langer dan een jaar).

Beeldende therapie

Therapeutische hulpverlening met nadruk op emotieregulatie- en verwerking.