Ik heb een vraag over?

Wissen

René Knip

Naast het werk in mijn eigen praktijk ‘Verhaal en Context’ ben ik als zelfstandige bij Elan betrokken als extern adviseur. Ik ben betrokken bij de intervisie van alle teams. In 2021 richt ik mij speciaal op het begeleiden van de systeem therapeutisch werkenden van Elan. Doel van deze betrokkenheid is om mijn expertise in te zetten om de professionaliteit van de Elan-werkers te verdiepen. Dit komt ten goede aan de individuele cliënt en aan hun omgeving.

Ik fungeer als intervisiebegeleider waarbij wij ons richten op het vergroten van de kwaliteit en professie van de medewerker. Daarnaast ben ik actief betrokken bij het doorspreken van de diverse cases. Deze inhoudelijke bespreking doen wij groepsgewijze en ook individueel op consultatiebasis.

Voor meer informatie verwijs ik u graag naar mijn website: https://www.verhaal-en-context.nl/