Ik heb een vraag over?

Wissen

Gerda Maassen

“Het gaat niet om de weg die je inslaat, maar het spoor dat je nalaat.”

Al vele jaren ben ik werkzaam bij Elan. Mijn functie is beleidsmedewerker P&O en Financiën. Praktisch komt dit erop neer dat ik als lid van het management meedenk over de koers die Elan wil varen, boekhouding en facturatie verzorg, binnenkomende sollicitaties opvang, intern P&O-zaken regel, en tenslotte vanuit mijn vakgebied bijdraag aan het gezond houden van onze organisatie.

Voor al deze verschillende aspecten van mijn werk vind ik het belangrijk om naast de zakelijke kant, de menselijke kant in het oog te houden. In mijn beleving kan Elan alleen een gezonde organisatie zijn als de mensen die gebruik maken van onze diensten of met ons samenwerken ook een goed gevoel overhouden aan deze contacten. Een gezonde organisatie is voor mij dus meer dan alleen een sluitende begroting.

Werkdagen: dinsdag en donderdagmorgen.

gmaassen@elanbarneveld.nl
06 127 96 121