Samenwerkingspartners

amenwerken met lokale organisaties en bedrijven vinden wij belangrijk. Er vindt regelmatig overleg plaats met verschillende partners. Hierdoor zijn de lijntjes kort en is er vertrouwen en respect voor elkaars specifieke kennis en kunde. Zo kunnen we samen onze signalerende maatschappelijke functie vormgeven en actie ondernemen wanneer er knelpunten of hiaten zijn op het gebied van welzijn in de gemeente Barneveld. Een impressie van onze samenwerkingspartners:

Gemeente Barneveld

CJG Barneveld

Woningstichting Barneveld

Welzijn Barneveld

Stimenz

Therapeutisch Centrum GGZ

MEE Veluwe

Icare / HdS Zorg

GGZ Centraal

Arta

IrisZorg

Ons Bedrijf

Pro-life