Video Hometraining

Van kinderen kun je geweldig genieten. Hun vrolijkheid en enthousiasme werken aanstekelijk. Maar soms geven kinderen ook reden tot zorg. Bijvoorbeeld als je vindt dat ze slecht luisteren, veel ruzie maken of depressieve klachten hebben. Dat kan de sfeer in huis erg beïnvloeden. Als ouder kun je je op den duur moedeloos en machteloos gaan voelen.

Video-hometraining kan helpen die negatieve spiraal te doorbreken. Via video-opnames leer je weer anders naar je kind te kijken en krijg je goede handvatten aangereikt. Je leert hoe je je kind(eren) kan helpen zich weer gelukkig te voelen, zich gezond te ontwikkelen en de sfeer in huis te herstellen.

GRATIS HULP MET BEHULP VAN VIDEO-OPNAMES

Video-hometraining is er voor iedere inwoner van Barneveld. Je hoeft geen verwijzing te hebben en de hulp is kosteloos. Het is een werkwijze die het contact tussen ouders en kinderen (of partners onderling) wil helpen verbeteren. Met behulp van video-opnames bij jou thuis kijk je samen met een video-hometrainer van Elan naar de mogelijkheden die er in ieder gezin aanwezig zijn. De goede momenten worden in beeld gebracht om van te leren. Vanuit deze goede momenten worden jullie geholpen om beter met de moeilijke momenten in de opvoeding of de relatie om te gaan.

Woon je niet in Barneveld? Dan kun je alsnog gebruikmaken van video-hometraining van Elan, alleen kunnen er dan kosten aan verbonden zijn.

VERBETERING ONDERLING CONTACT

Video-hometraining wordt ingezet in situaties waar het contact tussen ouders en kinderen niet prettig verloopt, waar er zorgen zijn over de ontwikkeling van één van de kinderen, waar kinderen moeilijk gedrag vertonen of waar de contacten binnen het gezin problematisch zijn. Maar ook bij relatieproblemen kan video-hometraining een goed hulpmiddel zijn om de communicatie te verbeteren.

AANMELDEN VOOR VIDEO-HOMETRAINING

Je kunt direct aanmelden via de button ‘Ja, ik wil hulp’. Na aanmelding komt de video-hometrainer bij je thuis een korte (10 minuten) video-opname maken van een gezinssituatie (bv. het gezamenlijk eten of een spelsituatie). Enkele dagen daarna zal zij met jou de opname doornemen. Daarbij wordt vooral gekeken naar die momenten waarop het lukt om goed contact met je kind te leggen. Door daarop te letten kun je jouw eigen mogelijkheden meer en meer benutten. Meestal zijn maximaal vijf opnames voldoende om weer verder te kunnen.