Sherborne Samenspel

De relatie tussen ouder en kind is een bijzondere relatie. Net als in elke relatie, is ‘(toe)vertrouwen’ het sleutelwoord. De relatie met je kind kan je enorm veel vreugde geven maar kan je ook erg onzeker maken. Doe ik het wel goed? En wat als je (even) helemaal geen plezier beleeft aan de omgang met je kind? Als je meer strijd en onmacht ervaart dan liefde? Bij Sherborne Samenspel staat het (weer) samen plezier hebben voorop.

Wat is Sherborne Samenspel

Sherborne samenspel is een ´doe´-methode, gericht op het vergroten van zelfvertrouwen bij kinderen en het versterken van de hechting tussen het kind en zijn ouder(s)/verzorger(s). Dit gebeurt middels gerichte bewegingsspelvormen die hun oorsprong vinden in de Sherborne bewegingspedagogiek.

Theoretisch kader

 • Bewegingspedagogiek
 • Hechtingstheorie
 • Video Hometraining
 • Neurobiologie

Doelgroep

In eerste instantie is Sherborne Samenspel ontwikkeld voor kinderen, waarbij sprake is van hechtingsproblematiek na adoptie of pleegzorgplaatsing. In de praktijk is gebleken dat de methode breed toepasbaar is voor kinderen met een gebrek aan basisvertrouwen. Er zijn positieve ervaringen opgedaan met de toepassing van Sherborne Samenspel bij:

kinderen met een moeizame start (bijv. vroeggeboorte, complicaties bij geboorte, huilbaby)
kinderen die (licht) traumatische ervaringen hebben meegemaakt (bijv. ziekenhuisopnamen, verlies van een dierbare, grote veranderingen / veel wisselingen, getuige van geweld)
kinderen van ouders die last hebben (gehad) van psychische problemen zoals (postnatale) depressie of angsten
problemen in de ouder-kind relatie (het gevoel elkaar niet goed te kunnen aanvoelen, begrijpen of vertrouwen)

Doelen waarbij Sherborne Samenspel ingezet kan worden:

 • Het kind krijgt meer lichaamsbesef en breidt het bewegingsrepertoire uit
 • Het kind leert voelen met zijn/haar lichaam
 • Het kind leert zijn eigen kracht kennen en op een goede manier in te zetten
 • Het kind durft controle los te laten en kan meer ontspannen
 • Het kind ontwikkelt een gezond zelfvertrouwen
 • Het kind leert op positieve wijze relaties aan te gaan
 • Ouders en kind kunnen met elkaar genieten
 • Ouders en kind doen met elkaar nieuwe, prettige ervaringen op
 • Ouders leren te kijken naar wat hun kind laat zien (o.a. in lichaamstaal) en hierop af te stemmen
 • Het kind ervaart lichamelijke betrouwbaarheid en emotionele beschikbaarheid van de ouders
 • Het vertrouwen tussen ouders en kind groeit
 • De veilige hechtingsrelatie wordt bevorderd

Hechting

Voor ieder kind is een veilige gehechtheidsrelatie met ouders/verzorgers de basis voor een gezonde ontwikkeling. Hiervoor is nodig dat ouders de behoeftes van hun kind zien, begrijpen en adequaat reageren. Bij niemand verloopt het proces van hechting perfect en er kunnen allerlei omstandigheden zijn die dit proces bemoeilijken. Ook voor pleeg- en adoptieouders is het opbouwen van een veilige gehechtheidsrelatie vaak een uitdaging. Hun (pleeg) kind heeft al een geschiedenis met meerdere verlieservaringen en vaak ook verwaarlozing achter de rug.

Bij een goede hechting ontwikkelt het kind basisvertrouwen en basisveiligheid. Een kind dat veilig gehecht is, zoekt de nabijheid van de opvoeder. Het kind voelt zich vrij om nieuwe dingen te onderzoeken en te leren. Het kind heeft er vertrouwen in dat de opvoeder beschikbaar is. De hechtingsrelatie ontwikkelt in een telkens herhalend patroon, de zogenaamde Circle of Security.

Bij een veilige hechting bestaat deze cirkel uit vier fasen:

Het kind gaat op ontdekking uit.
Het kind wordt ergens door verontrust, dit geeft een beetje spanning en stress.
Het kind gaat naar de ouder/verzorger toe voor hulp en troost
De ouder/verzorger stelt het kind gerust
Het kind is snel gerustgesteld en voelt zich weer veilig genoeg om verder te gaan met ontdekken. Dan begint de cirkel opnieuw.

Een kind met hechtingsproblematiek heeft geen of weinig vertrouwen in anderen en zichtzelf. Dit heeft gevolgen voor het aangaan en in stand houden van relaties. Wanneer er sprake is van hechtingsproblematiek gaat er iets mis in de Circle of Security.