Schoolmaatschappelijk Werk

Schoolmaatschappelijk werk voor de Barneveldse basisscholen wordt aangeboden via het Centrum voor Jeugd & Gezin in Barneveld. (http://www.cjgbarneveld.nl/)

De schoolmaatschappelijk werker draagt zorg voor een goede afstemming tussen de school, de ouders en het kind. Daarom heeft de schoolmaatschappelijk werker contact met de leerkrachten, met het kind, de ouders en draait mee in het ZorgAdviesTeam. Daarom ook heeft elke school een ‘eigen’ schoolmaatschappelijk werker. Ouders met een kind op één van bovengenoemde scholen kunnen dus een beroep doen op de schoolmaatschappelijk werker die actief is op de betreffende school. De IB-er van jouw school kan je vertellen welke schoolmaatschappelijk werker je kunt benaderen. Uiteraard is het ook mogelijk om uitgebreide informatie op te vragen bij het Centrum voor Jeugd & gezin te Barneveld,  Bouwheerstraat 52. 0342-414816

SAMENWERKING OUDERS, SCHOOL EN KIND

De schoolmaatschappelijk werker werkt in de driehoek ouders, school en kind, waarbij het hoofdaccent ligt op de vraag: Hoe kunnen ouders en school goed samenwerken om het kind een plezierige en nuttige schooltijd te bezorgen? Als jij je dus zorgen maakt of vragen hebt over dingen die te maken hebben met de verhouding school, ouders en kind, dan nodigen we je uit contact op te nemen met de schoolmaatschappelijk werker van de school van je zoon of dochter.

SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERKERS ELAN

Onze schoolmaatschappelijk werker van de Vogelhorst en de Meerwaarde is Karin Runhaar. U kunt haar bereiken via krunhaar@elanbarneveld.nl