Informatie voor verwijzers

Mogelijk hebt u contact met mensen die u graag voor hulp wilt onderbrengen bij Elan. Dat kan.

Als u op de volgende link klikt, opent er een bijlage (pdf) met ons aanbodoverzicht, inclusief korte omschrijving en kosten: aanbodoverzicht.

VERWIJZING NIET NODIG

Voor al onze diensten geldt dat verwijzing niet noodzakelijk is. Burgers kunnen zichzelf aanmelden voor alle vormen van hulp die wij bieden. U kunt uw cliënt dus zelf contact met ons op laten nemen. Regelmatig hebben wij daarna nog wel contact met de verwijzer, als de cliënt daar toestemming voor geeft. Hier kunt u zelf ook om verzoeken.

ELAN VERZOEKEN TOT CONTACT OPNEMEN

In principe heeft het onze voorkeur dat mensen zichzelf aanmelden, al dan niet met een verwijzing c.q. schrijven van de huisarts of anderen. Toch kan het in sommige situaties voorkomen dat een verwijzer ons vraagt contact met een cliënt op te nemen. Leg die vraag in dat geval aan ons voor, via mail of telefonisch.

BIJ WELKE PROBLEMEN

Elan biedt hulp bij psychosociale problemen, relationele problemen en materiële problemen, en bij een combinatie daarvan. Het gaat om problemen op het gebied van:
o arbeid, werkstress, dubbele belasting, arbeidsongeschiktheid
o financiën, besteding, schulden
o verwerking ziekte
o echtscheiding
o verwerking van ingrijpende gebeurtenissen, zoals sterfgeval, verlies werk, seksueel misbruik
o angsten, spanningen, depressiviteit, gebrek aan zelfvertrouwen, ernstige concentratieproblemen
o seksualiteit
o eenzaamheid
o relatieproblemen met de partner, problemen tussen ouders en kinderen, en relatieproblemen met anderen zoals familie of buren
o identiteit
o huiselijk geweld
o discriminatie, cultuurverschillen

CONTRA-INDICATIE

Elan biedt geen hulp bij ernstige verslavingsproblematiek en bij ernstige psychiatrische problematiek. Wel biedt Elan aan patiënten, die uitbehandeld zijn in de GGZ, begeleiding bij hun psychosociaal functioneren. Bij twijfel of een patiënt naar de eerste of de tweede lijn verwezen moet worden, kunt u altijd overleg plegen met een Elanwerker.