WAT KUN JE VERWACHTEN BIJ ONS?

BASISZORG = GRATIS
Een deel van onze werksoorten zoals thuisbegeleiding, algemeen maatschappelijk werk en video-hometraining zijn kosteloos voor inwoners van de gemeente Barneveld. Woon je buiten de gemeente Barneveld en wil je gebruik maken van onze diensten dan kan dit tegen betaling. Bij de verschillende werksoorten vind je hier meer informatie over.

Aan gespreksgroepen en trainingen kun je tegen een kleine vergoeding deelnemen. Wij hebben diverse soorten groepswerk voor jongeren en groepswerk voor volwassenen.

Wij bieden ook therapieën aan. Denk hierbij aan contextuele therapie, beeldende therapie, speltherapie en relatietherapie.

>> Wil je snel een totaaloverzicht over onze diensten en bijbehorende tarieven? Kijk dan hier.

SNEL
Onze hulpverlening kan over het algemeen snel ingezet worden. Wie zich aanmeldt voor het algemeen maatschappelijk werk zal direct een afspraak kunnen maken voor een eerste gesprek op korte termijn (1 a 2 weken). Ook bij de andere werksoorten zullen wij zo snel mogelijk een afspraak plannen.

GEMAKKELIJK
Op maandag tot en met vrijdag is er doorgaans altijd iemand die je te woord kan staan in verband met vragen of aanmelding. Online een vraag stellen of je aanmelden is helemaal gemakkelijk. Een verwijsbrief van de huisarts is niet nodig.

VEILIG
Elan hanteert een privacyreglement. Daarin staan regels beschreven die ervoor zorgen dat jouw privacy beschermd wordt. Enkele van deze regels zijn bijvoorbeeld:

Onze medewerkers hebben een beroepsgeheim (zwijgplicht). Jouw informatie wordt dus niet verspreid naar mensen die hier niets mee te maken hebben
Als er overleg over jouw situatie moet zijn met iemand van buiten Elan (bijvoorbeeld de huisarts) of als er informatie moet worden gegeven, dan wordt dat eerst aan jou gevraagd.
Elan registreert je gegevens in een dossier. Je hebt het recht jouw dossier in te zien. Als je van mening bent dat er in het dossier onjuiste gegevens staan vermeld, kun je om correctie van de onjuiste gegevens vragen.
Sommige gegevens worden geanonimiseerd gebruikt ter verantwoording aan financiers etc.
Na een vastgesteld aantal jaren worden je gegevens vernietigd.
Elan werkt in voorkomende gevallen met de VerwijsIndex. Bekijk de website voor meer informatie.

Elan werkt met de meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Kijk hier voor meer informatie.

Het kan voorkomen dat de uitvoering van de hulpverlening niet aansluit op jouw wensen of verwachtingen. We willen het graag van je horen als je klachten hebt. Als je ontevreden bent over de gang van zaken rond de zorg- of hulpverlening, kun je dat het beste eerst met de betrokken medewerker bespreken. Vaak zal in zo’n gesprek een oplossing voor het probleem kunnen worden gevonden. Lukt dat echter niet, dan kun je gebruik maken van de klachtenprocedure van Elan. Zie ook het volledige Elan Privacyreglement.

VEELZIJDIG
Al decennialang helpen we kinderen, jongeren en volwassenen om te werken aan het welzijn van zichzelf en hun naaste. Onze hulpverlening is zeer veelzijdig en voor heel veel situaties heeft Elan een passend hulpaanbod. Of het nu gaat om opvoedingsproblemen rondom kinderen of tieners, moeilijkheden in relaties met partner, familie of buurtbewoners, identiteitsvragen of de behoefte om bepaalde vaardigheden aan te leren. Elan kan ook helpen bij de verwerking van een overlijden, echtscheiding of schokkende gebeurtenis.

Soms gaat het om kortdurende hulp en ben je met enkele gesprekken klaar, soms is er een langer en intensiever traject nodig. Wij kijken zorgvuldig wat jij nodig hebt en zullen je daarover adviseren.

De hulpverlening kan ook op verschillende manieren plaatsvinden, bijvoorbeeld via mailcontact, gesprekken bij ons op kantoor, gesprekken bij jou thuis, huiswerkopdrachten, overlegmomenten met andere betrokkenen erbij, telefonisch contact, etc.

ALLE LEEFTIJDEN
Bij Elan bieden we hulp aan alle leeftijden. Zo ondersteunen we ouders van jonge kinderen door middel van bijvoorbeeld video-hometraining of door een vrijwilliger aan een gezin te koppelen voor praktische of emotionele steun. Kinderen en jongeren kunnen bij ons werken aan hun sociale vaardigheden, faalangst of verwerking van de scheiding van hun ouders. Bij volwassenen krijgen we vaak hulpvragen rondom volwassen worden en keuzes maken, relaties, werk, levensinvulling, identiteit, verwerking van verleden, assertiviteit, etc. 

DESKUNDIG
Elan stelt hoge eisen aan de kwaliteit van haar hulp- en dienstverlening. Om te laten zien dat dit meer is dan alleen goede voornemens, hebben we onze kwaliteit laten toetsen. Elan is gecertificeerd met het Kwaliteitslabel Sociaal Werk.

Onze medewerkers zijn vrijwel allemaal HBO of universitair geschoold en worden gestimuleerd om hun kennis en vaardigheden blijvend te ontwikkelen. Dit doen we bijvoorbeeld door werkbegeleiding, studiedagen, cursussen, vakliteratuur en intervisie.

Dit betekent niet dat we ons opstellen als de betweter, de deskundige die alles beter weet. Wij geloven dat we alleen samen met jou tot oplossingen en verbeteringen kunnen komen. Jij kent jezelf en de situaties beter dan wij en we willen proberen aan te sluiten bij jouw manier van leren, jouw manier van zijn. In de eerste fase na je aanmelding gaan we in kaart brengen wat er aan de hand is, wat jij wilt veranderen. We stellen samen doelen vast waar we aan gaan werken. Vervolgens gaan we daarmee aan de slag. We vragen tussendoor en aan het eind van zo’n traject of je vindt dat het helpt wat wij doen, of je tevreden bent over de resultaten. Zo kunnen wij ook leren en verbeteren. In de reviews lees je hoe andere mensen de hulp van Elan hebben ervaren.