Ik heb een vraag over?

Wissen

Coaching – kosten en vergoedingen

  • Kennismakingsgesprek
    • Geheel gratis en vrijblijvend
    • Hierin wordt plan van aanpak opgesteld
  • Behandelingstraject
    • Reguliere sessie: €75,-

Een sessie bestaat uit 45 minuten directe cliëntgebonden tijd (de behandeling) en 15 minuten indirecte cliëntgebonden tijd (verslaglegging). Voor langere sessies, verslaglegging t.b.v. derden en voor een telefonisch consult of mailwisseling, wordt €18,75 per kwartier in rekening gebracht.

Vergoedingen

In sommige gevallen is het mogelijk om (een gedeelte van) de coaching vergoed te krijgen door de zorgverzekeraars. Uw verzekeraar kan u daar meer informatie over geven. Soms wordt coaching ingezet en betaald door een van de gemeentes uit de FoodValley.

Verzoek om korting op tarief:

Soms komt het voor dat u niet- of onvoldoende aanvullend bent verzekerd én in omstandigheden verkeert dat u de kosten niet of niet geheel zelf kunt betalen. In sommige gevallen kunt u een beroep doen op ondersteuning door de diaconie van uw kerkelijke gemeente. Eventueel kunt u bij de directie van Elan een verzoek indienen  om een korting op het tarief. Na overleg en onderzoek kunnen wij dan wellicht een kortingspercentage met u overeenkomen. Om dit verzoek aan ons kenbaar te maken kunt u dit formulier invullen en aanbieden.