Schoolmaat-schappellijk Werk

Elan levert samen met Stimenz al vele jaren schoolmaatschappelijk werk (SMW) op alle basisscholen in de gemeente Barneveld en op de Vogelhorst en de Meerwaarde (Praktijkonderwijs). De school is een plek waar veel dingen gesignaleerd worden en daarom bij uitstek een plek om preventief aan de slag te gaan. Het belangrijkste doel van het SMW is het welzijn van het kind te bevorderen zodat het zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen.

AANSLUITEND OP BEHOEFTEN

Schoolmaatschappelijk werk ondersteunt scholen door kortdurende hulpverlening aan ouders, kinderen, leerkrachten of IB’ers met problemen op het psychosociale vlak.

Onze SMW’ers nemen ook deel aan de ZorgAdviesTeams op bovengenoemde scholen. Onze SMW’ers werken oplossingsgericht en gebruiken daarnaast ook diverse methodieken als Video-hometraining en Kids’ Skills.

THEMA-AVONDEN OP SCHOOL

Naast dit aanbod, kunnen wij ingeschakeld worden voor thema-avonden, workshops, trainingen of spreekuren op school. Het kan zijn dat je als leerkracht signalen opvangt van bijvoorbeeld pestgedrag, faalangst of echtscheidingsproblematiek. Onze schoolmaatschappelijk werkers bieden de mogelijkheid om bijvoorbeeld één of meerdere thema-avonden te organiseren. Neem gerust contact op om de mogelijkheden te bespreken.

GESPREKKEN OP SCHOOL OF THUIS

Voor sommige ouders is het een te hoge drempel om iemand thuis te laten komen wanneer er problemen zijn op het gebied van de opvoeding. Het kan dan handig zijn om ouders op school uit te kunnen nodigen voor een eerste gesprek met een schoolmaatschappelijk werker, indien wenselijk samen met de leerkracht en/of IB’er.

SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK OP UW SCHOOL?

Bent u ook op zoek naar een schoolmaatschappelijk werker die alle aandacht heeft voor de leerlingen van uw school? Of het nu een basisschool, voortgezet onderwijs of beroepsopleiding betreft, vanuit onze professie en jarenlange ervaring zijn onze medewerkers makkelijk inzetbaar in elke situatie, in heel Nederland. En omdat elke school zijn eigen wensen en identiteit heeft, leveren wij maatwerk voor uw specifieke situatie. Ook voor trainingen in verband met psychosociale problematiek, het signaleren van problemen, kindermishandeling etc. kunnen scholen uit heel Nederland bij ons terecht.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor een oriënterend gesprek.