Ik heb een vraag over?

Wissen

Systeem Therapeutisch Werk – kosten en vergoedingen

  • Kennismakingsgesprek
    • Geheel gratis en vrijblijvend
    • Hierin wordt plan van aanpak opgesteld
  • Behandelingstraject
    • Reguliere sessie: 65,-

Vergoedingen

In sommige gevallen is het mogelijk om (een gedeelte van) de behandeling vergoed te krijgen door de zorgverzekeraars. Uw verzekeraar kan u daar meer informatie over geven. Soms wordt STW ingezet en betaald door een van de gemeentes uit de Foodvalley.

Verzoek om korting op tarief:

Het kan voorkomen dat u niet- of onvoldoende aanvullend verzekerd bent én in omstandigheden verkeert dat u de kosten voor therapie niet of niet geheel kunt betalen. In sommige gevallen kunt u dan bijvoorbeeld bij de  diaconie van uw kerkelijke gemeente een verzoek om ondersteuning doen. Eventueel kunt u bij de directie van Elan een verzoek indienen om een korting op het tarief. Na overleg en onderzoek kunnen wij dan wellicht een kortingspercentage met u overeenkomen. Om dit verzoek aan ons kenbaar te maken kunt u dit formulier invullen en aanbieden.