Ik heb een vraag over?

Wissen

Systeem Therapeutisch Werk (STW)

In elk gezin zijn er weleens strubbelingen of conflicten. Meestal is de oorzaak vrij onschuldig en is de oplossing snel gevonden. Maar in een enkel geval is het probleem complexer en is meer gespecialiseerde hulp nodig. Dan kunnen gezins- of relatiegesprekken verstandig zijn. Elan biedt Systeem Therapeutisch Werk aan in Barneveld en omgeving.

Wat is Systeem Therapeutisch Werk?

Systeem Therapeutisch Werk richt zich op de partnerrelatie en/of het gezin. De gesprekken kunnen helpend zijn voor bijvoorbeeld (samengestelde) gezinnen en echtparen die vastgelopen zijn. Bijvoorbeeld vanwege rouw- en verlieservaringen, ervaringen met ziekte of een gestelde diagnose bij een ouder of een kind. We kijken samen naar de patronen die zijn ontstaan binnen het gezin en die in sommige gevallen al meerdere generaties zichtbaar zijn. Ook kijken we naar de onderlinge relaties, de interactie en de communicatie. Het vertrekpunt zijn de mogelijkheden en vaardigheden die reeds aanwezig zijn binnen het gezin. We proberen niet-helpende patronen te doorbreken en werken samen toe naar jullie gewenste toekomst. Dit doen we met een praktische insteek. Vervolgens kunnen nieuwe gewenste patronen ontwikkeld worden.

Gericht op het gezin

Samen bespreken we hoe we jou en je gezin het best kunnen helpen. We werken aan concrete doelen. De Systeem Therapeutisch Werker gaat in gesprek met het gezin, een aantal gezinsleden en zo nodig aangevuld met mensen uit het netwerk. We helpen om dingen onderling bespreekbaar te maken en om relaties onderling te versterken. Misschien zijn jullie geholpen met gezinsgesprekken bij Elan. Vinden we dat je hulp nodig hebt van een andere organisatie? Dan verwijzen we je door.

Kosten en vergoeding

Voor Systeem Therapeutisch Werk heb je geen verwijzing nodig. In veel gevallen wordt dit geïndiceerd en betaald door de gemeente Barneveld (of een andere gemeente uit de regio Foodvalley). Mocht dit niet het geval zijn, dan dien je de sessies zelf te bekostigen en wordt mogelijk een gedeelte van de kosten vergoedt door de zorgverzekering. Het streven is om het STW-traject binnen een jaar af te kunnen ronden. Neem vooral contact op met Elan om de mogelijkheden te bespreken.

Ga naar het kostenoverzicht.

Meer over Systeem Therapeutisch Werk bij Elan

Wil je meer weten over de mogelijkheden van Systeem Therapeutisch Werk via Elan? Neem dan contact op. Samen bespreken we de mogelijkheden. Ook als we denken dat een andere vorm van begeleiding misschien beter past, bij Elan óf bij een andere organisatie.

Meld je direct aan voor hulp bij Elan.