Ik heb een vraag over?

Wissen

Sociale vaardigheidstraining

Vind je het soms lastig om goed met anderen om te gaan? Word je vaak gepest? Of maak je zelf vaak ruzie en pest jij anderen? Dan is een sociale vaardigheidstraining echt iets voor jou. We geven een SOVA-training voor kinderen van 9 t/m 12 jaar en een SOVA-training voor kinderen van 12 t/m 16 jaar. Je leert veel van elkaar én het is gezellig.

Sociale vaardigheidstraining 9 t/m 12 jaar

Door middel van spel, oefeningen, video en rollenspellen gaan we aan de slag met vaardigheden. Je leert veel en we maken het ook gezellig. Aan het eind van elke bijeenkomst krijg je een opdracht mee. We bespreken dit tijdens de volgende bijeenkomst. Ook als ouder heb je een actieve rol in de cursus. Jij krijgt opdrachten mee om te oefenen met je kind.

Inhoud van de SOVA-training 9 t/m 12 jaar

Tijdens de training oefenen we met sociale vaardigheden. We gaan aan de slag met:
• Dit ben ik
• Omgaan met boosheid
• Pesten
• Fysieke bijeenkomst
• Zelfvertrouwen en eigen kracht
• Zelf verder kunnen

Wie, waar en wanneer?

De sociale vaardigheidstraining bestaat uit 6 bijeenkomsten en start elk voorjaar en najaar. Een groep telt maximaal 10 kinderen. De training wordt gegeven in het Westerveldhuis. De cursus wordt begeleid door een medewerker van Elan en een medewerker van Stimenz. Woon je in de gemeente Barneveld? Dan vragen we een eenmalige eigen bijdrage van € 25,- per deelnemer. Woon je buiten Barneveld, dan geldt er een hogere eigen bijdrage. De bijeenkomsten vinden plaats op maandagmiddag van 15.30 tot 16.45 uur.

Sociale vaardigheidstraining 12 t/m 16 jaar

Tijdens de cursus gaan we vooral praktisch aan de slag met rollenspellen. In een rollenspel kun je een situatie naspelen. Het is leuk en leerzaam om te ontdekken hoe je reageert en hoe anderen dat doen. Ook krijg je huiswerk mee, voor jezelf én voor je ouders. Tijdens de volgende bijeenkomst bespreken we die met elkaar. Zo leer je omgaan met dingen die jij moeilijk vindt.

Inhoud van de SOVA-training 12 t/m 16 jaar

Met tien andere jongeren ga je in acht tot tien bijeenkomsten aan het werk met de thema’s:
• Contact leggen
• Nee zeggen
• Complimenten krijgen en geven
• Conflicten oplossen
• Pesten
• Kritiek krijgen en geven
• Macht en invloed

Wie, waar en wanneer?

De maximale groepsgrootte is 10 jongeren. De cursus wordt gegeven in het Centrum voor Jeugd en Gezin (Bouwheerstraat 52) of in het Westerveldhuis van Elan (Amersfoortsestraat 18). Woon je in de gemeente Barneveld? Dan vragen we een eenmalige bijdrage van € 30. Woon je buiten de gemeente Barneveld, dan betaal je de eigen bijdrage van € 250.

Groepstherapie emotionele vaardigheden 7 t/m 12 jaar

Vaak blijkt dat kinderen wel weten welk sociaal gedrag van hen wordt gevraagd, maar raken ze geblokkeerd door (onderdrukte) gevoelens. Deze kinderen vinden het lastig om te weten wat ze nu eigenlijk voelen. Daardoor weten ze ook niet goed wat ze met dit gevoel kunnen doen. Dan kan de groepsspeltherapie emotionele vaardigheden nuttig zijn. Voor kinderen tussen de 7 en 12 jaar.

Symptomen van blokkade van gevoelens

Kinderen die worstelen met hun gevoelens zijn bijvoorbeeld angstig, trekken zich terug of blijven hangen in huilen, geschreeuw of stoer, baldadig of driftig gedrag. Ze laten nauwelijks emoties zien, vertonen zenuwtrekjes, bijten op hun nagels of klagen over buikpijn. Dit kan gevolgen hebben voor de sociaal-emotionele ontwikkelingen en voor de leerprestaties. Emotioneel vaardig zijn heeft grote invloed op de verdere ontwikkeling van een kind en werkt door in de puberteit en de volwassenheid.

Inhoud van de training

Een geregistreerde speltherapeut van Elan gaat aan de slag met een groepje van vier kinderen. We behandelen de vier basisemoties: boos, verdrietig, bang en blij. Je voelt wat je voelt, en dat is oké, daarna is belangrijk, wat doe je ermee? Het doel is dat het kind uiteindelijk kan omgaan met het scala aan gevoelens die zijn afgeleid van deze vier basisemoties. We houden gesprekjes en maken gebruik van speltherapeutische en creatieve middelen zoals tekenen, kleien en drama.

Wie, waar en wanneer?

De therapie bestaat uit 11 wekelijkse bijeenkomsten van 1,5 uur en een terugkombijeenkomst.

Meer over een sociale of emotionele vaardigheidstraining bij Elan

Wil je meer weten over de mogelijkheden van een sociale vaardigheidstraining of een emotionele vaardigheidstraining? Neem dan contact op. Samen bespreken we de mogelijkheden. Ook als we denken dat een andere vorm van begeleiding misschien beter past, bij Elan óf bij een andere organisatie.

Meld je direct aan.