Ik heb een vraag over?

Wissen

Sherborne Samenspel

 

Een veilige hechting tussen kind en ouders is belangrijk voor een gezonde ontwikkeling. Natuurlijk, bij niemand verloopt dit proces van hechting perfect. Maar in sommige gevallen is de hechting dusdanig verstoord dat er sprake is van een gebrek aan basisvertrouwen bij het kind. Dat zien we veelal bij adoptiekinderen en pleegkinderen. Het gevolg daarvan is dat er thuis meer strijd is dan liefde. Bij het Sherborne Samenspel staat het (weer) samen plezier hebben voorop.

Wat is het Sherborne Samenspel?

Het Sherborne Samenspel is een doe-methode, gericht op het vergroten van zelfvertrouwen bij kinderen en het versterken van de hechting tussen kind en ouder of verzorger. De bewegingsspelvormen zijn gebaseerd op de Sherborne bewegingspedagogiek. Het spel is onder meer geschikt:
• Voor kinderen met een moeizame start (o.a. vroeggeboorte, complicaties bij geboorte, huilbaby);
• Voor kinderen die een (licht) traumatische ervaring hebben meegemaakt (ziekenhuisopname, verlies van een dierbare, grote veranderingen, getuige van geweld);
• Voor kinderen die last hebben (gehad) van psychische problemen. Zoals (postnatale) depressie of angsten;
• Bij problemen in de ouder-kindrelatie (elkaar niet aanvoelen, begrijpen of vertrouwen).

Het belang van een veilige hechting

Een veilige hechting staat aan de basis van een gezonde ontwikkeling. Het is belangrijk dat ouders/verzorgers de behoeften van hun kind zien en begrijpen en adequaat reageren. Een kind dat veilig is gehecht, zoekt de nabijheid van de opvoeder. Het kind voelt zich vrij om nieuwe dingen te onderzoeken en te leren. Het heeft er vertrouwen in dat de opvoeder beschikbaar is. Een kind met hechtingsproblematiek heeft geen of weinig vertrouwen in anderen en zichzelf. Dit heeft gevolgen voor het aangaan en in stand houden van relaties.

Doelstellingen van het Sherborne Samenspel

• Het kind krijgt meer lichaamsbesef en leert meerdere bewegingen in te zetten
• Het kind leert voelen met zijn of haar lichaam
• Het kind leert de eigen kracht kennen en deze op een goede manier in te zetten
• Het kind durft controle los te laten en kan meer ontspannen
• Het kind ontwikkelt een gezond zelfvertrouwen
• Het kind leert op positieve wijze relaties aangaan
• Ouders en kind kunnen met elkaar genieten
• Ouders en kind doen met elkaar nieuwe, prettige ervaringen op
• Ouders leren te kijken naar wat hun kind laat zien (o.a. in lichaamstaal) en hierop af te stemmen
• Het kind ervaart lichamelijke betrouwbaarheid en emotionele beschikbaarheid van de ouders
• Het vertrouwen tussen ouders en kind groeit
• Het spel bevordert de veilige hechtingsrelatie

Kosten en vergoedingen

Vaak wordt Sherborne Samenspel ingezet en betaald door een van de gemeentes uit de Foodvalley. In sommige gevallen kun je Sherborne Samenspel vergoed krijgen door de zorgverzekeraar.

Meer over het Sherborne Samenspel bij Elan

Wil je meer weten over de mogelijkheden van het Sherborne Samenspel? Neem dan contact op. Tijdens een gratis en vrijblijvend intakegesprek maak je kennis met de therapeut. De therapeut vertelt je meer over het Sherborne Samenspel en hoe dit jouw kind kan helpen. Samen bepalen of dit inderdaad een goede oplossing is voor jou en je kind.

Meld je direct aan voor hulp bij Elan.