Ik heb een vraag over?

Wissen

Relatietherapie

In het begin van een relatie voelt alles goed en liefdevol. Toch kunnen er in de loop van de tijd strubbelingen of conflicten ontstaan. Liefde blijkt een werkwoord. Soms zijn de patronen binnen je relatie zo sterkt, dat het niet meer lukt om op eigen kracht uit deze conflicten te komen. Dan is meer gespecialiseerde hulp nodig. Relatietherapie bij Elan helpt je verder.

Psychologische en therapeutische hulp

Wij bieden psychologische en therapeutische hulp bij relatieproblemen. Bij de behandeling richten we ons op de patronen en oorzaken die ten grondslag liggen aan de situatie. Samen bespreken we hoe we jullie als partners het best kunnen helpen. De relatietherapeut gaat in gesprek met jullie beiden. De therapeut helpt om dingen onderling bespreekbaar te maken en om de relatie onderling te versterken. Vinden we dat je (vervolg)hulp nodig hebt van een andere organisatie? Dan verwijzen we je door.

Kosten en vergoeding

Voor relatietherapie heb je geen verwijzing nodig. Er zijn wel kosten aan verbonden. Ga naar het kostenoverzicht.

Relatietherapie vs relatiecoaching

Naast relatietherapie bieden we ook relatiecoaching aan. Hieronder beschrijven we het verschil hiertussen.

Bij relatietherapie is er sprake van complexe problematiek. Dit kenmerkt zich vaak door een langere periode van strubbelingen onderling en (hardnekkige) patronen die moeilijk doorbroken worden. Daarnaast kan er sprake zijn van onderliggende psychiatrische problematiek bij één of beide partners wat de relatie bemoeilijkt. Door de therapeut wordt grondig gekeken naar de onderliggende patronen in de relatie. Hierbij is een brede blik van een therapeut nodig die zowel kijkt naar het verleden, het heden en de toekomst.

Relatiecoaching heeft een praktische insteek. De problematiek speelt nog niet zo lang. Er is geen sprake van onderliggende psychiatrische problematiek. Het stel is niet eerder in relatietherapie geweest. Het stel heeft vooral praktische vragen als: Hoe gaan we met elkaar om? Hoe kan ik er voor de ander zijn? Hoe geven we onze rol als ouders vorm? Tijdens de relatiecoaching wordt er psycho-educatie gegeven over relaties en de begrippen hier rondom. Het heeft een kortdurend en praktisch karakter. De coach richt zich vooral op het heden en de toekomst en geeft daarbij praktische handvatten, die het stel in de praktijk gaan uitvoeren.

Contra-indicatie voor relatiecoaching
• wanneer er sprake is van onderliggende (gediagnosticeerde) psychiatrische problematiek bij een of beide partners;
• Wanneer de partners recent relatietherapie hebben gevolgd.

Denken jullie dat relatiecoaching beter bij jullie past? Meld je dan aan voor STW.

Meer over relatietherapie bij Elan

Wil je meer weten over de mogelijkheden van relatietherapie via Elan? Neem dan contact op. Samen bespreken we de mogelijkheden. Ook als we denken dat een andere vorm van begeleiding misschien beter past, bij Elan óf bij een andere organisatie.

Meld je direct aan voor hulp bij Elan.