Ik heb een vraag over?

Wissen

Maatschappelijk werk

Ieder mens kan een keer vastlopen in het dagelijkse leven. Je voelt je eenzaam. Je loopt vast in een relatie. Het loopt niet lekker op je werk. Of de financiën stijgen je boven het hoofd. Vaak helpt het om erover te praten met familie, buren of vrienden. Heb je meer nodig? Dan kun je terecht bij een maatschappelijk werker van Elan.

Wat is maatschappelijk werk?

Het maatschappelijk werk van Elan biedt kortdurend advies voor iedere inwoner van Barneveld. In een of meerdere gesprekken bieden we praktische ondersteuning. De maatschappelijk werker biedt een luisterend oor en geeft adviezen over het omgaan met je situatie. We bekijken ook hoe je de mensen uit jouw omgeving kunt inzetten. Het gesprek kan daarom ook plaatsvinden samen met je partner of gezin. Zijn er meerdere hulpverleners betrokken bij je situatie? Dan stemmen wij met hen af, zodat de hulp goed op elkaar aansluit. Dit doen we alleen met jouw toestemming.

Bij persoonlijke problemen

Je kunt bij maatschappelijk werk terecht met bijvoorbeeld relatieproblemen, eenzaamheid, rouw of andere persoonlijke problemen. Ook kun je ons inschakelen bij vragen over het omgaan met financiën of schulden, over het functioneren op het werk, arbeidsongeschiktheid, burn-out, onzekerheid, faalangst, geloof, verslaving en misbruik. Stel je vraag dus gerust. Maatschappelijk werk bij Elan is kortdurend en praktisch. Je krijgt adviezen waar je mee verder kunt. Heb je toch andere begeleiding nodig? Dan geven we die. Of we verwijzen we je door naar de juiste instelling.

Kosten en vergoedingen

Maatschappelijk werk is kosteloos voor inwoners van Barneveld. Bovendien heb je geen verwijzing nodig van een huisarts. Woon je buiten de gemeente Barneveld? Dan kun je terecht bij het maatschappelijk werk of een wijkteam in je eigen gemeente. Natuurlijk kun je wel gebruikmaken van de specialistische hulp van Elan.

Meer over maatschappelijk werk bij Elan

Wil je meer weten over de mogelijkheden van maatschappelijk werk? Neem dan contact op. Tijdens een intakegesprek horen we graag meer over jouw hulpvraag. Samen bekijken we waarmee jij het best bent geholpen. Dat kan inderdaad maatschappelijk werk zijn. Of misschien toch een andere vorm van ondersteuning of therapie.

Meld je direct aan voor hulp bij Elan.