Ik heb een vraag over?

Wissen

Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG)

Een gezin draaiende houden is soms best lastig. Er zijn vaak veel ballen om hoog te houden. Denk aan de opvoeding, partnerrelatie, werk en je eigen ontwikkeling. Er kunnen meerdere factoren meespelen waardoor het even niet zo loopt zoals je graag zou willen. Daarvoor biedt Elan Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG) aan in Barneveld en omgeving.

Wat is Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling?

Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling kan ingezet worden bij gezinnen die op meerdere gebieden problemen ervaren. Te denken valt aan gedragsproblemen bij het kind, een aandoening of ziekte bij een ouder of zorgen rondom huisvesting en financiën. Ook kunnen andere belangrijke life events, zoals een echtscheiding of overlijden, de situatie in jullie gezin beïnvloeden. Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling gaat vanuit een positieve, oplossingsgerichte benadering samen met jullie op zoek naar mogelijkheden en oplossingen. De ondersteuning vindt plaats bij jullie thuis. Versterken en verbinden. Dat is de visie van Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling.

Hoe kunnen we jouw gezin helpen?

De Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling duurt maximaal een jaar. Er vinden vaak meerdere contactmomenten per week plaats. Dit maakt de ondersteuning intensief. Tijdens de startfase maken we kennis met elkaar en stemmen we af waar jullie graag naar toe willen werken en in welke kleine stappen we daar kunnen komen. Dit leggen we vast in een gezinsplan. Vervolgens gaan we hiermee aan de slag. Onderwerpen die in de behandeling aan bod kunnen komen zijn bijvoorbeeld: omgaan met emoties, overbelasting van ouder(s), opvoedingsvaardigheden, gehechtheid, veiligheid en de ontwikkelingsfasen van een kind. Daarbij maken we gebruik van hulpmiddelen als observaties en videobeelden. We zoeken naar een positieve samenwerking. Het netwerk wordt waar dat kan zoveel mogelijk betrokken. In de afbouwfase wordt de hulp wat minder intensief en leggen we afspraken vast die helpen om het geleerde zelfstandig in de praktijk toe te kunnen passen.

Kosten en vergoeding

Voor Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling heb je geen verwijzing nodig. In veel gevallen wordt dit geïndiceerd en betaald door de gemeente Barneveld (of een andere gemeente uit de regio Foodvalley). Neem vooral contact op met Elan om de mogelijkheden te bespreken.

Meer over Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling bij Elan

Wil je meer weten over de mogelijkheden van Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling via Elan? Neem dan contact op. Samen bespreken we de mogelijkheden. Ook als we denken dat een andere vorm van begeleiding misschien beter past, bij Elan óf bij een andere organisatie.

Meld je direct aan voor hulp bij Elan.