Ik heb een vraag over?

Wissen

Beeldende therapie – kosten en vergoedingen

 • Behandelingstraject
  • Intakegesprek: €75,-
  • Behandelplan € 75,-
  • Reguliere sessie: €75,-
  • Evaluatie- / oudergesprek: €75,-
  • Eindverslag: € 75,-
  • Eindgesprek: €75,-

Een sessie bestaat uit 45 minuten directe cliëntgebonden tijd (de behandeling) en 15 minuten indirecte cliëntgebonden tijd (verslaglegging). Voor verslaglegging t.b.v. derden en voor een telefonisch consult of mailwisseling, wordt € 15,- per kwartier in rekening gebracht.

Vergoedingen

Er zijn zorgverzekeraars die beeldende therapie (gedeeltelijk) vergoeden vanuit de aanvullende verzekering. Óók voor kinderen onder de 18 jaar. Kijk voor meer info op: http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/vaktherapie. Soms wordt beeldende therapie ingezet en betaald door een van de gemeentes uit de Foodvalley.