Ik heb een vraag over?

Wissen

Beeldende therapie – kosten en vergoedingen

 • Behandelingstraject
  • Intakegesprek;
  • Behandelplan;
  • Reguliere sessies;
  • Evaluatie- / oudergesprekken;
  • Eindverslag;
  • Eindgesprek.

Wij hanteren voor Vaktherapie een uurtarief van €75,-
Een sessie bestaat normaal gesproken uit 45 minuten directe cliëntgebonden tijd (de behandeling) en 15 minuten indirecte cliëntgebonden tijd (verslaglegging).
Voor het schrijven van een behandelplan, oudergesprekken (indien van toepassing) wordt het standaard uurtarief gehanteerd. Evenals voor evaluatiegesprekken en het maken van een eindverslag.
Voor verslaglegging t.b.v. derden en voor een telefonisch consult of mailwisseling, wordt € 17,50 per kwartier in rekening gebracht.

Vergoedingen

Er zijn zorgverzekeraars die beeldende therapie (gedeeltelijk) vergoeden vanuit de aanvullende verzekering. Óók voor kinderen onder de 18 jaar. Kijk voor meer info op: http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/vaktherapie. Soms wordt beeldende therapie ingezet en betaald door een van de gemeentes uit de Foodvalley.